دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/20 1396/04/25 ایران-خراسان شمالی-بجنورد شهرزاد مظفر بانوان
2 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/19 1396/04/23 ایران-زنجان- معصومه جهانچی بانوان
3 سطح یک فوتسال ایران 1396/04/15 1396/04/20 ایران-گیلان-رشت علی صانعی آقایان
4 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1396/04/09 1396/04/09 ایران-خوزستان-بهبهان مرتضی محصص آقایان
5 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1396/04/09 1396/04/09 ایران-خوزستان-بهبهان فریدون معینی آقایان
6 سطح یک بدنسازی آسیا 1396/04/08 1396/04/12 ایران-همدان-بهار مهدی امینی آقایان
7 دوره مربيگري B 1396/04/08 1396/04/17 ایران-تهران-تهران احمد سنجری آقایان
8 فوتبال پایه 1396/03/28 1396/03/29 ایران-زنجان- حمید رجبی نیا آقایان
9 سطح یک فوتسال ایران 1396/03/01 1396/03/05 ایران-مرکزی-ساوه علی زندی پور آقایان
10 دوره مربيگري C 1396/02/31 1396/04/06 ایران--تبریز صادق پورحسین آقایان
11 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/31 1396/03/04 ایران-فارس-شیراز غلامعلی هنرپیشه آقایان
12 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/30 1396/03/03 ایران-سیستان و بلوچستان-زابل سیدعلیرضا نقیبی آقایان
13 دوره مربيگري C 1396/02/30 1396/03/05 ایران-اصفهان- محمود یزدخواستی آقایان
14 دوره مربيگري C 1396/02/25 1396/02/31 ایران-گلستان-گرگان شادی مهینی بانوان
15 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/24 1396/02/28 ایران-سمنان-شاهرود میترا چین سری آقایان
16 مربیگری سطح یک فوتبال ساحلی 1396/02/22 1396/02/26 ایران-اصفهان-تیران افراسیاب صادقی آقایان
17 مربیگری سطح یک فوتبال ساحلی 1396/02/22 1396/02/26 ایران-اصفهان-اصفهان علی نادری آقایان
18 دوره مربيگري C 1396/02/21 1396/02/27 ایران-مرکزی- محمدرضا قاسمی آقایان
19 دوره مربيگري C 1396/02/21 1396/02/27 ایران-گیلان-رشت اردشیر پورنعمت آقایان
20 دوره مربيگري C 1396/02/20 1396/02/26 ایران-کردستان-سنندج مصطفی نوبهاری آقایان
21 دوره مربيگري C 1396/02/17 1396/02/23 ایران-گیلان-رشت حمید رجبی نیا آقایان
22 سطح یک فوتسال ایران 1396/02/17 1396/02/21 ایران-لرستان-خرم اباد میترا چین سری بانوان
23 دوره مربيگري C 1396/02/16 1396/02/22 ایران-مازندران-بابل پرویز رمضانپور آقایان
24 دوره مربيگري C 1396/01/31 1396/02/06 ایران-کرمانشاه-کنگاور ساسان سهامی آقایان
25 دوره مربيگري C 1395/12/24 1395/12/30 ایران-تهران-شمیرانات علی ترابی آقایان