تاريخ تولد: 1337/03/05
باشگاه ها:تراکتورسازی تبریز(مربی)
سوابق:
وی دارای مدرک لیسانس در رشته تربیت بدنی بوده و مربیگری درجه A آسیا را دارد.