تاريخ تولد: 1334/05/04
باشگاه ها:ملی حفاری(مربی دروازه بان) ,نفت م. سلیمان(مربی بدنساز)