تاريخ تولد: 1346/12/05
باشگاه ها:تراکتورسازی تبریز(مربی) ,استقلال تهران(مربی)