تعداد بازدید خبر: 2412
1395/02/18-13:35
اعضای هیات رئیسه مشخص شدند
رای گیری اعضای هیات رئیسه بعدازظهر امروز برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، عبدالکاظم طالقانی با 45 رای به عنوان نماینده هیاتها و محمود شیعی با 43 رای به عنوان نماینده مدیران باشگاهها به عضویت هیات رئیسه در آمدند.