تعداد بازدید خبر: 2194
1395/02/18-15:08
اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب شدند
پس از رای گیری از سوی اعضای مجمع، اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص شدند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، فریدون اصفهانیان با 38 رای، عبدالکاظم طالقانی با 45 رای – نماینده هیاتها، محمود شیعی با 43 رای- نماینده مدیران عامل باشگاهها انتخاب شدند.
سپس انتخابات برای انتخاب دیگر اعضا به دور دوم کشیده شد که در نهایت حیدر بهاروند با 46 رای و هدایت ممبینی با 33 رای به عضویت هیات رئیسه در آمدند.
گفتنی است، ماجدی با 17 رای، حاج جعفری با 12 رای، کامرانی فر با 11 رای، شاه کرمی با 7 رای کسب شده، نتواسنتند جواز حضور در هیات رئیسه فدراسیون را کسب کنند.
دو رای نیز در دور دوم باطل بود.
همچنین در این مجمع مقرر شد تا انتخاب خزانه دار و بازرس فدراسیون به هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تفویض اختیار شد.