تعداد بازدید خبر: 1346
1391/11/30-11:21
سازمان لیگ آزادگادن، از تغییر چند دیدار از رقابتهای لیگ دسته سه کشور خبر داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم توسعه و عمران فردوس از سری مسابقات لیگ دسته سوم در ورزشگاه شهید درخشان برگزار می شود.
هفته اول دوشنبه 30/1/91
توسعه و عمران فردوس – توحید بوشهر
هفته سوم: دوشنبه 14/12/91
توسعه و عمران فردوس – شهرداری ماهشهر
هفته پنجم: شنبه 26/12/91
توسعه و عمران فردوس – وحدت خاوران بیرجند
همچنین دیدار تیم های شموشک نوشهر با پیروزی شیروان در روز چهارشنبه 2/12/91 و دیدار تیم های پیروزی شیروان با پارس فوتبال چالوس و هیئت فوتبال بابل با شموشک نوشهر در روز دوشنبه 7/12/91 برگزار می شود.
گفتنی است مکان دیدار تیم های پیروزی شیروان با شهرداری جوبیار و تیم های پیروزی شیروان با پارس فوتبال چالوس در ورزشگاه تختی مشهد برگزار می شود.