تعداد بازدید خبر: 985
1396/01/31-12:10
ساعت بازی های مرحله گروهی رقابتهای جام جهانی فوتبال ساحلی -باهاما به وقت ایران مشخص شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زمان برگزاری بازیهای جام جهانی باهاما به شرح زیر است:
گروه A: باهاما- سوئیس- اکوادور- سنگال
گروه B: نیجریه- ایران- مکزیک- ایتالیا
گروه C: امارات- پرتغال- پاراگوئه- پاناما
گروه D: برزیل- تاهیتی- ژاپن-لهستان
8 اردیبهشت
ایران- مکزیک - ساعت 15:30 به وقت محلی-  ساعت 00:00 (بامداد جمعه)به وقت تهران
اکوادور- سنگال- ساعت 17:00 به وقت محلی-  ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران
نیجریه- ایتالیا- ساعت 18:30 به وقت محلی-  ساعت 3:00 بامداد به وقت تهران
باهاما- سوئیس - ساعت 20:00 به وقت محلی- ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران

9 اردیبهشت
ژاپن- لهستان- ساعت 15:30 به وقت محلی-  ساعت 00:00(بامداد شنبه)به وقت تهران
پرتغال- پاناما- ساعت 17:00 به وقت محلی-  ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران
برزیل- تاهیتی- ساعت 18:30 به وقت محلی-  ساعت 3:00 بامداد به وقت تهران
امارات-پاراگوئه- ساعت 20:00 به وقت محلی- ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران

10 اردیبهشت
ایران- ایتالیا- ساعت 15:30 به وقت محلی-  ساعت 00:00(بامداد یکشنبه) به وقت تهران
سوئیس- اکوادور- ساعت 17:00 به وقت محلی-  ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران
مکزیک- نیجریه- ساعت 18:30 به وقت محلی-  ساعت 3:00 بامداد به وقت تهران
سنگال- باهاما- ساعت 20:00 به وقت محلی- ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران


11 اردیبهشت
تاهیتی-ژاپن- ساعت 15:30 به وقت محلی-  ساعت 00:00(بامداد دوشنبه) به وقت تهران
پاراگوئه- پرتغال- ساعت 17:00 به وقت محلی-  ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران
لهستان-برزیل- ساعت 18:30 به وقت محلی-  ساعت 3:00 بامداد به وقت تهران
پاناما-امارات- ساعت 20:00 به وقت محلی- ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران

12 اردیبهشت
ایتالیا- مکزیک- ساعت 15:30 به وقت محلی-  ساعت 00:00(بامداد سه شنبه) به وقت تهران
سوئیس- سنگال- ساعت 17:00 به وقت محلی-  ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران
نیجریه- ایران- ساعت 18:30 به وقت محلی-  ساعت 3:00 بامداد به وقت تهران
باهاما- اکوادور- ساعت 20:00 به وقت محلی- ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران

13 اردیبهشت
تاهیتی-لهستان- ساعت 15:30 به وقت محلی-  ساعت 00:00 (بامداد چهارشنبه) به وقت تهران
پاراگوئه- پاناما- ساعت 17:00 به وقت محلی-  ساعت 1:30 بامداد به وقت تهران
برزیل- ژاپن- ساعت 18:30 به وقت محلی-  ساعت 3:00 بامداد به وقت تهران
امارات- پرتغال- ساعت 20:00 به وقت محلی- ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران