علیرضا وفایی

تاريخ تولد : 16 دی 1367
تعداد بازي ملی در این رده: 26 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 16
باشگاه ها : یاسین پیشرو
باشگاه فعلی : یاسین پیشرو
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه