ایمان شیرازی

تاريخ تولد : 20 اسفند 1370
تعداد بازي ملی در این رده: 0 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 0
باشگاه ها : ذوب آهن اصفهان ،راه آهن تهران ،گیتی پسند اصفهان
باشگاه فعلی : گیتی پسند اصفهان
تعداد کارت زرد : 0 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه