امیرمحمد مظلوم

تاريخ تولد : 7 بهمن 1374
تعداد بازي ملی در این رده: 3 بازی
پست بازيکن :
تعداد گل زده : 4
باشگاه ها : شهر باران
باشگاه فعلی : شهر باران
تعداد کارت زرد : 1 عدد
تعداد کارت قرمز : 0 عدد
زندگینامه