• کارلوس کی روش
  کارلوس کی روش
  سرمربی
 • اوسیانو دا کروز
  اوسیانو دا کروز
  مربی
 • دیه گو جیاچینو
  دیه گو جیاچینو
  مربی بدنساز
 • میکو کوجالا
  میکو کوجالا
  مربی بدنساز
 • مارکار آقاجانیان
  مارکار آقاجانیان
  مربی
 • پرهان خانلری
  پرهان خانلری
  پزشک
 • علیرضا شهاب
  علیرضا شهاب
  فیزیوتراپیست
 • محسن معتمدکیا
  محسن معتمدکیا
  مدیر رسانه ای
 • آرین قاسمی
  آرین قاسمی
  مترجم