• ایران 2 - 1 بلاروس رخدادها 1396/10/25
  • ایران 5 - 0 بلاروس رخدادها 1396/10/24
  • ایران 0 - 0 روسیه رخدادها 1396/09/15
  • ایران 2 - 1 قزاقستان رخدادها 1396/09/13
  • ایران 3 - 3 آذربایجان رخدادها 1396/09/12
  • ایران 12 - 2 تاجیکستان رخدادها 1396/07/25
  • ایران 8 - 2 افغانستان رخدادها 1396/07/23
  • ایران 7 - 2 ازبکستان رخدادها 1396/07/04

مسابقات مقدماتی قهرمانی 2018 فوتسال آسیا گروه B

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 6 2 0 0 20 4
تاجیکستان 3 1 0 1 6 15
افغانستان 0 0 0 2 5 12