• ایران 12 - 2 تاجیکستان رخدادها 1396/07/25
  • ایران 8 - 2 افغانستان رخدادها 1396/07/23
  • ایران 7 - 2 ازبکستان رخدادها 1396/07/04
  • ایران 8 - 2 افغانستان رخدادها 1396/07/02
  • ایران 10 - 4 تایلند رخدادها 1396/07/01
  • ایران 10 - 0 قرقیزستان رخدادها 1396/06/30
  • ایران 7 - 3 اردن رخدادها 1396/06/28
  • ایران 16 - 1 تاهیتی رخدادها 1396/06/27

مسابقات مقدماتی قهرمانی 2018 فوتسال آسیا گروه B

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 6 2 0 0 20 4
تاجیکستان 3 1 0 1 6 15
افغانستان 0 0 0 2 5 12