• ایران 2 - 3 عراق رخدادها 1393/05/20
  • ایران 1 - 0 عربستان رخدادها 1393/05/17
  • ایران 0 - 1 کره شمالی رخدادها 1393/05/15
  • ایران 4 - 1 تیمور شرقی رخدادها 1393/05/13
  • ایران 3 - 0 امارات رخدادها 1392/07/07
  • ایران 2 - 0 پاکستان رخدادها 1392/07/05
  • ایران 8 - 0 سریلانکا رخدادها 1392/07/03
  • ایران 2 - 1 کویت رخدادها 1392/06/07

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده