• ایران 3 - 0 امارات رخدادها 1392/07/07
  • ایران 2 - 0 پاکستان رخدادها 1392/07/05
  • ایران 8 - 0 سریلانکا رخدادها 1392/07/03
  • ایران 2 - 1 کویت رخدادها 1392/06/07
  • ایران 2 - 3 قطر رخدادها 1392/06/04
  • ایران 0 - 1 قزاقستان رخدادها 1392/02/23
  • ایران 2 - 0 آذربایجان رخدادها 1392/02/22
  • ایران 0 - 0 گرجستان رخدادها 1392/02/20

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده