• ایران 3 - 0 پاکستان رخدادها 1394/03/05
  • ایران 2 - 2 هند رخدادها 1394/03/04
  • ایران 4 - 0 سریلانکا رخدادها 1394/03/02
  • ایران 3 - 2 تاجیکستان رخدادها 1394/03/01
  • ایران 2 - 3 عراق رخدادها 1393/05/20
  • ایران 1 - 0 عربستان رخدادها 1393/05/17
  • ایران 0 - 1 کره شمالی رخدادها 1393/05/15
  • ایران 4 - 1 تیمور شرقی رخدادها 1393/05/13

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده