رقابتهای قهرمانی زیر 16سال آسیا 2014 تایلند گروه D

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 6 2 0 1 6 5
سوریه 5 1 2 0 3 2
قطر 2 0 2 1 4 5
عربستان 2 0 2 1 2 3