• ایران 6 - 0 چین رخدادها 1393/11/04
  • ایران 2 - 3 اوکراین رخدادها 1393/11/02
  • ایران 1 - 2 لتونی رخدادها 1393/10/30
  • ایران 0 - 1 گرجستان رخدادها 1393/10/29
  • ایران 2 - 4 دانمارک رخدادها 1393/10/23
  • ایران 0 - 1 اسپایر قطر رخدادها 1393/10/22
  • ایران 0 - 0 کره شمالی رخدادها 1393/06/23
  • ایران 1 - 2 سوریه رخدادها 1393/06/20

رقابتهای قهرمانی زیر 16سال آسیا 2014 تایلند گروه D

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 6 2 0 1 6 5
سوریه 5 1 2 0 3 2
قطر 2 0 2 1 4 5
عربستان 2 0 2 1 2 3