مرحله نهایی رقابتهای قهرمانی 2016 اسیا-بحرین گروه C

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ژاپن 7 2 1 0 6 0
ایران 5 1 2 0 2 1
قطر 4 1 1 1 2 4
یمن 0 0 0 3 0 5