مسابقات داخل سالن فوتسال-ترکمنستان گروه B

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
تایلند 6 2 0 0 18 1
ایران 3 1 0 1 16 3
فلسطین 0 0 0 2 2 32