رقابتهای قهرمانی زیر 16 سال دختران آسیا 2013 (راند دوم) گروه D

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ژاپن 6 2 0 0 28 0
ایران 3 1 0 1 2 9
گوام 0 0 0 2 0 21