جام ملتهای آسیا 2015 استرالیا گروه C

نام تیم جمع امتیاز برد تساوی باخت گل زده گل خورده
ایران 9 3 0 0 4 0
امارات 6 2 0 1 6 3
بحرین 3 1 0 2 3 5
قطر 0 0 0 3 2 7