علیرضا وفایی
علیرضا وفایی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1394/04/19 کاشی نیلو یاسین پیشرو 40
2 1394/04/25 میثاق تهران یاسین پیشرو 40
3 1394/05/01 یاسین پیشرو تاسیسات 40
4 1394/05/18 فرش آرای مشهد یاسین پیشرو ˝28 40
5 1394/05/23 یاسین پیشرو دبیری تبریز ˝33,˝39 40
6 1394/05/30 ملی حفاری (ف) یاسین پیشرو ˝19 40
7 1394/06/06 یاسین پیشرو مقاومت البرز ˝37˝20 40
8 1394/06/12 گیتی پسند (ف) یاسین پیشرو ˝17 40
9 1394/06/27 شهروند ساری یاسین پیشرو 40
10 1394/07/01 یاسین پیشرو فردوسی مشهد 40
11 1394/07/07 مس سونگون(ف) یاسین پیشرو 40
12 1394/07/13 یاسین پیشرو شهید منصوری 40
13 1394/08/28 یاسین پیشرو فرش آرای مشهد ˝3,˝22,˝33 40
14 1394/09/03 دبیری تبریز یاسین پیشرو 40
15 1394/09/08 یاسین پیشرو ملی حفاری (ف) ˝4 40
16 1394/09/13 مقاومت البرز یاسین پیشرو ˝23 40
17 1394/09/17 یاسین پیشرو گیتی پسند (ف) 40
18 1394/10/03 یاسین پیشرو شهروند ساری 40
19 1394/10/09 فردوسی مشهد یاسین پیشرو 40
20 1394/10/15 یاسین پیشرو مس سونگون(ف) 40
21 1394/10/20 شهید منصوری یاسین پیشرو 40

مجموع دقایق بازی: 840
گل های زده: 10
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 2
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان