علیرضا وفایی
علیرضا وفایی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1395/05/08 ارژن فارس تاسیسات 40
2 1395/05/15 تاسیسات دبیری تبریز 40
3 1395/05/25 تاسیسات شهرداری ساوه ˝15 40
4 1395/08/06 آذرخش تاسیسات ˝20 32
5 1395/08/18 یاسین پیشرو تاسیسات ˝26 40
6 1395/08/28 تاسیسات گیتی پسند (ف) ˝24 40

مجموع دقایق بازی: 232
گل های زده: 3
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 1
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان