علیرضا وفایی
علیرضا وفایی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1395/05/08 ارژن فارس تاسیسات 40
2 1395/05/15 تاسیسات دبیری تبریز 40
3 1395/05/25 تاسیسات شهرداری ساوه ˝15 40
4 1395/08/06 آذرخش تاسیسات ˝20 32
5 1395/08/18 یاسین پیشرو تاسیسات ˝26 40
6 1395/08/28 تاسیسات گیتی پسند (ف) ˝24 40
7 1395/10/02 تاسیسات ارژن فارس ˝25,˝36 40
8 1395/10/09 دبیری تبریز تاسیسات ˝25 40
9 1395/10/15 تاسیسات طرح و توسعه الوند ˝3 40
10 1395/10/21 شهرداری ساوه تاسیسات ˝4 40
11 1395/10/27 تاسیسات فرش آرای مشهد ˝35 40
12 1395/11/07 تاسیسات آذرخش ˝38 40
13 1395/11/28 تاسیسات ملی حفاری (ف) ˝14 40
14 1395/12/08 گیتی پسند (ف) تاسیسات ˝17 40
15 1395/12/18 شهروند ساری تاسیسات ˝19 40

مجموع دقایق بازی: 592
گل های زده: 13
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 1
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان