علیرضا وفایی
علیرضا وفایی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1394/04/19 کاشی نیلو یاسین پیشرو 40
2 1394/04/25 میثاق تهران یاسین پیشرو 40
3 1394/05/01 یاسین پیشرو تاسیسات 40
4 1394/05/18 فرش آرای مشهد یاسین پیشرو ˝28 40
5 1394/05/23 یاسین پیشرو دبیری تبریز ˝33,˝39 40
6 1394/05/30 ملی حفاری (ف) یاسین پیشرو ˝19 40
7 1394/06/06 یاسین پیشرو مقاومت البرز ˝37˝20 40
8 1394/06/12 گیتی پسند (ف) یاسین پیشرو ˝17 40
9 1394/06/27 شهروند ساری یاسین پیشرو 40
10 1394/07/01 یاسین پیشرو فردوسی مشهد 40
11 1394/07/07 مس سونگون(ف) یاسین پیشرو 40
12 1394/07/13 یاسین پیشرو شهید منصوری 40

مجموع دقایق بازی: 480
گل های زده: 6
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 1
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان