مهرداد کفشگری
مهرداد کفشگری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1395/05/05 سپاهان اصفهان پدیده مشهد 90
2 1395/05/10 پدیده مشهد سیاه جامگان ˝45 56
3 1395/05/16 نفت تهران پدیده مشهد 46
4 1395/05/21 سایپای کرج پدیده مشهد 90
5 1395/07/25 گسترش فولاد پدیده مشهد 90
6 1395/07/30 پدیده مشهد پیکان تهران ˝69 90
7 1395/08/06 صبای قم پدیده مشهد ˝60 90
8 1395/09/12 تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد 38
9 1395/09/20 پدیده مشهد پرسپولیس تهران 90
10 1395/09/25 استقلال تهران پدیده مشهد ˝55 90
11 1395/10/24 پدیده مشهد سپاهان اصفهان ˝57 90
12 1395/11/14 استقلال خوزستان پدیده مشهد 46

مجموع دقایق بازی: 906
گل های زده: 2
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 3
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان