مهرداد کفشگری
مهرداد کفشگری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1393/05/10 پرسپولیس تهران نفت تهران ˝85,˝93˝93 93
2 1393/05/29 ملوان بندر انزلی پرسپولیس تهران 32
3 1393/06/03 پرسپولیس تهران پدیده مشهد 90
4 1393/06/08 صبای قم پرسپولیس تهران 67

مجموع دقایق بازی: 282
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 2
کارتهای قرمز: 1

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان