مهرداد کفشگری
مهرداد کفشگری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1394/05/09 پرسپولیس تهران پدیده مشهد 90
2 1394/05/22 سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران ˝66 90
3 1394/07/24 پرسپولیس تهران صبای قم 15
4 1394/10/10 پرسپولیس تهران استقلال خوزستان 3
5 1394/12/16 پرسپولیس تهران تراکتورسازی تبریز 7
6 1394/12/21 صبای قم پرسپولیس تهران 90
7 1395/01/15 پرسپولیس تهران سیاه جامگان 5
8 1395/01/21 ملوان بندر انزلی پرسپولیس تهران ˝48 83
9 1395/01/27 پرسپولیس تهران استقلال تهران 30

مجموع دقایق بازی: 413
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 2
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان