مهرداد کفشگری
مهرداد کفشگری
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور
1 1393/05/10 پرسپولیس تهران نفت تهران ˝85,˝93˝93 93
2 1393/05/24 پرسپولیس تهران ذوب آهن اصفهان ˝40 90
3 1393/05/29 ملوان بندر انزلی پرسپولیس تهران 32
4 1393/06/03 پرسپولیس تهران پدیده مشهد 90
5 1393/06/08 صبای قم پرسپولیس تهران 67
6 1393/06/27 راه آهن تهران پرسپولیس تهران 23
7 1393/07/03 پرسپولیس تهران استقلال خوزستان 3
8 1393/07/11 سپاهان اصفهان پرسپولیس تهران 24
9 1393/07/29 پرسپولیس تهران سایپای کرج 90
10 1393/09/02 استقلال تهران پرسپولیس تهران 90
11 1393/09/10 نفت تهران پرسپولیس تهران 90
12 1393/11/10 ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران 90
13 1393/11/17 پرسپولیس تهران ملوان بندر انزلی 73
14 1393/11/24 پدیده مشهد پرسپولیس تهران 6
15 1393/12/17 تراکتورسازی تبریز پرسپولیس تهران 79
16 1393/12/21 نفت م. سلیمان پرسپولیس تهران 90
17 1394/01/14 پرسپولیس تهران راه آهن تهران 90
18 1394/01/23 استقلال خوزستان پرسپولیس تهران 90
19 1394/01/27 پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان 90
20 1394/02/06 سایپای کرج پرسپولیس تهران ˝92 92
21 1394/02/11 پرسپولیس تهران پیکان تهران 90

مجموع دقایق بازی: 1482
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 4
کارتهای قرمز: 1

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان