امید عالیشاه
امید عالیشاه
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار استقلال و پرسپولیس آیین نامه کمیته انضباطی امید عالیشاه(پرسپولیس تهران)
گزارش
امید عالیشاه بازیکن تیم پرسپولیس اقدام به شروع درگیری فیزیکی با بازیکن تیم حریف و انجام حرکات غیر ورزشی کرد.
آخرین رای صادره بر اساس بد 54 و 55 و همچنین بندهای 1 و 3 ماده 63 آیین نامه انضباطی، عالیشاه به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.