ابوالقاسم دهنوی
ابوالقاسم دهنوی
آمار فصل جاری
ردیف تاریخ میزبان مهمان گل کارت زرد کارت قرمز گل به خودی دقایق حضور

مجموع دقایق بازی: 0
گل های زده: 0
گل به خودیها: 0
کارتهای زرد: 0
کارتهای قرمز: 0

آمار انتخابی
تیم: از تاریخ:

تا تاریخ:

شناسنامه انضباطی
ردیف عنوان شاکیان متشاکیان
1 دیدار پرسپولیس و صبای قم آیین نامه کمیته انضباطی ابوالقاسم دهنوی(صبای قم)
گزارش
ابوالقاسم دهنوی بازیکن تیم صبای قم اقدام به توهین و درگیری با بازیکن تیم مقابل کرد.
آخرین رای صادره به استناد بند 9 ماده 65 آیین نامه انضباطی، دهنوی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم مربوطه و پرداخت سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
2 شکایت تراکتورسازی از قاسم دهنوی تراکتورسازی تبریز ابوالقاسم دهنوی(تراکتورسازی تبریز)
گزارش
قاسم دهنوی بازیکن سابق باشگاه تراکتورسازی بدون تسویه حساب مالی و عدم پرداخت مطالبه ی این باشگاه، به تیم دیگری پیوسته است.
آخرین رای صادره کمیته انضباطی به استناد مقررات ماده 18 آیین نامه، دهنوی را به پرداخت وجه مورد مطالبه باشگاه تراکتور سازی به مبلغ پانصد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال محکوم کرد.
3 ديدار مس كرمان و سپاهان آيين نامه كميته انضباطي ابوالقاسم دهنوی(مس کرمان)
گزارش
ابوالقاسم دهنوي بازيكن شماره 5 مس كرمان در دقيقه 71 نسبت به بازيكن تيم مقابل  مرتكب حركت غير ورزشي و زننده شد.
آخرین رای صادره طبق بند الف قسمت یک ماده 22 و به استناد بندهای 4 و 3 ماده 20، دهنوی به مدت یک جلسه از همراهی تیم و حضور در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.