• حسین اخوت
  حسین اخوت
  سرپرست
 • امیرحسین پیروانی
  امیرحسین پیروانی
  سرمربی
 • کوروش برمک
  کوروش برمک
  مربی
 • غلامرضا باغ آبادی
  غلامرضا باغ آبادی
  مربی
 • سعید عزیزیان
  سعید عزیزیان
  مربی دروازبانان
 • جعفر هوشمند
  جعفر هوشمند
  مربی بدنساز
 • سید امیر مهدی علوی
  سید امیر مهدی علوی
  مدیر رسانه ای