1396/07/28-21:18
فراخوان عمومی برای طراحی نماد(مسکات) فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با اعلام فراخوانی از کلیه علاقمندان دعوت به طراحی نماد (مسکات) فوتبال ایران می کند.
طرح مسکات برگرفته از نماد هایی (حیوانی، انسانی،گیاهی و شی) هستند که نمایانگر هویت یک رویداد و یا سازمان ورزشی محسوب می شوند.
گفتنی است، مسکات طراحی شده در برنامه های مختلف فوتبال کشور به صورت فیریکی و دیجیتالی حضور خواهند داشت.
بر همین اساس فدراسیون فوتبال از کلیه هنرمندان، طراحان گرافیک و علاقمندان دعوت به عمل می آورد تا طرح پیشنهادی خود را با ویژیگی های زیر ارسال کنند:
-مواردی که در طراحی نشانه باید مد نظر گرفته شود:
*طرح پایه نماد یوزپلنگ ایرانی باشد.
*رعایت اصل سادگی و زیبایی.
*استفاده از نماد ها و المان های مناسب ایران اسلامی.
*استفاده از عناصر مرتبط با فوتبال.
*عدم شباهت و یا اشاره مستقیم و غیر مستقیم به نمادهای ثبت شده و همچنین عدم استفاده از کلیشه های رایج.
شیوه ارسال آثار:
علاقمندان به شرکت در این فراخوان می توانند طرح های خود را از طریق آدرس ایمیل public@ffiri.ir   ارسال کنند.
فرصت ارسال آثار:
شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 10 آبانماه 1396 ارسال کنند.
نکات مهمی که باید توسط شرکت کنندگان در نظر گرفته شود، به شرح زیر است: 
*شرکت کنندگان می بایست فرم ارسال آثار خود را از سایت فدراسیون که به صورت فایلword است، دانلود کرده و پس از تکمیل کردن بخش مشخصات فردی، طرح خود را در غالب فرم مذکور ارسال نمایند.
فرم طراحی مسکات فوتبال ایران (2).docx

*تمام حقوق استفاده از آثار منتخب حائز رتبه اول، به فدراسیون فوتبال تفویض و فدراسیون مجاز به ویرایش در آن می باشد.
*فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با محترم شمردن حقوق مادی و معنوی شرکت کنندگان، خود را محقق میداند که در راستای فعالیتهای فرهنگی از تصویر تمام آثار ارسالی به دبیرخانه با ذکر نام صاحب اثر استفاده کند.
*علاقمندان و شرکت کنندگان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر به نشانی http://www.ffiri.ir    مراجعه نمایند.
* جایزه 3 طرح برگزیده به ترتیب مبلغ سه میلیون تومان، دو میلیون تومان و یک میلیون تومان به همراه لوح سپاس خواهد بود.
* به سه طرح ارسالی از سوی کودکان زیر 14 سال، به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
* هر یک از شرکت کنندگان می‌‎توانند حداکثر یک طرح ارائه نمایند.
                                                                                                  "فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران"