علی اکبر پورمسلمی

Date of Birth: 1330/08/18
Number of Courses: 2
Experience:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی  به پایان رسانده است. در سال 1389 مدرک مربیگری پروفشنال خود را اخذ کرده است.
Courses taught by علی اکبر پورمسلمی
Training: from Date:

to Date:


Row Course Title from Date to Date Location Instructor Participants
1 دوره مربيگري C آسيا 1394/03/17 1394/03/30 ایران--تبریز علی اکبر پورمسلمی آقایان
2 دوره مربیگری B آسیا 1394/05/10 1394/05/29 ایران-لرستان-خرم اباد علی اکبر پورمسلمی آقایان
1 1