سیداحمد صالحی

Date of Birth: 1351/01/01
Matches Refereed: 126
Yellow Cards: 524
Red Cards: 22
Current Season Matches Refereed: 0 Detail
Current Season Yellow Cards: 0
Current Season Red Cards: 0
International Matches Refereed: 0
Experience:
سید احمد صالحی از سال 1386 در حال قضاوت در ليگ برتر بوده و آخرين درجه داوری اش ملی (1384) است. صالحی از سال 1374 که مدرک درجه 3 خود را اخذ کرد فعاليت حرفه ايش را آغاز کرده است. 
صالحی در رشته کارشناسی تربیت بدنی تحصيل کرده است و در حال حاضر به عنوان کارشناس تربیت بدنی و در رشته تخصصی اش فعاليت می کند.