باشگاه ملوان بندر انزلی

کادر باشگاه:


بازیکنان:
 • ایمان صادقی هستجه
  ایمان صادقی هستجه
  شماره پیراهن1
 • فرزاد جعفری
  فرزاد جعفری
  شماره پیراهن2
 • حامد نورمحمدی
  حامد نورمحمدی
  شماره پیراهن3
 • مهدی رستمی
  مهدی رستمی
  شماره پیراهن4
 • احمد سیدصالح آهی
  احمد سیدصالح آهی
  شماره پیراهن6
 • شهاب کرمی
  شهاب کرمی
  شماره پیراهن7
 • علیرضا عظیمی
  علیرضا عظیمی
  شماره پیراهن8
 • شاهین ثاقبی
  شاهین ثاقبی
  شماره پیراهن10
 • رضا اعتمادی
  رضا اعتمادی
  شماره پیراهن11
 • محمدرضا نقدی پور
  محمدرضا نقدی پور
  شماره پیراهن12
 • عزیز معبودی
  عزیز معبودی
  شماره پیراهن14
 • محمد بختیاری
  محمد بختیاری
  شماره پیراهن15
 • محمد پور رحمت اله
  محمد پور رحمت اله
  شماره پیراهن16
 • پوریا غلامی
  پوریا غلامی
  شماره پیراهن17
 • ساسان جعفری کیا
  ساسان جعفری کیا
  شماره پیراهن18
 • یاسر وکیلی
  یاسر وکیلی
  شماره پیراهن19
 • حسین قنبری
  حسین قنبری
  شماره پیراهن20
 • صادق صادقی
  صادق صادقی
  شماره پیراهن21
 • علیرضا حیدری
  علیرضا حیدری
  شماره پیراهن22
 • سید میلاد جلالی
  سید میلاد جلالی
  شماره پیراهن25
 • مهیار زحمتکش
  مهیار زحمتکش
  شماره پیراهن26
 • خشایار زبرجد
  خشایار زبرجد
  شماره پیراهن27
 • علیرضا نیاوند
  علیرضا نیاوند
  شماره پیراهن28
 • حسین مجلی شنانی
  حسین مجلی شنانی
  شماره پیراهن29
 • علیرضا رعنای مهرپور
  علیرضا رعنای مهرپور
  شماره پیراهن30
 • ایمان مهدی نژاد
  ایمان مهدی نژاد
  شماره پیراهن31
 • رضا صفرپور
  رضا صفرپور
  شماره پیراهن32
 • یاشار اسدنژاد
  یاشار اسدنژاد
  شماره پیراهن34
 • سعید یوسف زاده
  سعید یوسف زاده
  شماره پیراهن40
 • نیما میرزازاد
  نیما میرزازاد
  شماره پیراهن44
 • سیاوش حق نظری
  سیاوش حق نظری
  شماره پیراهن77
 • محمد آبشک
  محمد آبشک
  شماره پیراهن99